Sa Rateta i na Franquesa

Una excursió clássica per la zona central i més esquerpa de la Serra de Tramuntana. Se sol fer encadenant els cims de Sa Rateta, na Franquesa i l’Ofre, però en aquesta ocasió deixàrem de banda aquest darrer cim.